Konference,
semináře a workshopy

Vytváříme kvalitní vzdělávání pro rozvoj a využití
zobrazovacích technologií a inovací

Vzdělávací kurz pro přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta

dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

1. 7. 2017 | Plzeň


Vážení zájemci o vzdělávací kurz,

z důvodu onemocnění lektora musíme plánovaný kurz pro přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta v Plzni odložit na podzimní měsíce, konkrétně na 20. 10. 2017.

Za případné vzniklé komplikace se hluboce se omlouváme. Zároveň děkujeme za pochopení. 

 

Dle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. je povinností všech majitelů nových, a v některých případech i stávajících, rentgenových zařízení tyto přístroje zaregistrovat (podrobnosti zde). Z majitele RTG systému se poté stává registrant, který musí ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb. Pokud tato osoba, zaměstnaná přímo na daném pracovišti, nemá platnou zkoušku odborné způsobilosti, musí absolvovat šestihodinový vzdělávací kurz. Absolventi obdrží certifikát s platností 5 let od nabytí, kterým se budou prokazovat při kontrolách SÚJBKurz není zakončen zkouškou!

 

Účastnický poplatek: 3.499,- Kč vč DPH

Harmonogram:

1. Část (8:00 - 10:00)

      Obecné informace I

 • základy fyziky ionizujícího záření (stavba atomu, ionizující záření, radioaktivita)
 • účinky ionizujícího záření, interakce se živou hmotou (přímo a nepřímo ionizující záření, biologické účinky ionizujícího záření, deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní důsledky)
 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně
 • způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, dozimetry
 • cíle a principy radiační ochrany (princip zdůvodnění; princip optimalizace; princip limitování - obecné limity, limity pro radiační pracovníky, odvozené limity; princip fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření)

 

     Coffeebreak (10:00 - 10:15)

 

2. Část  (10:15 - 12:15) 

      Obecné informace II:

 • kategorizace zdrojů ionizujícího záření
 • monitorování osobní, monitorování pracoviště
 • minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením (vzdáleností, stíněním, časem)

Informace o organizaci radiační ochrany:

 • role osoby zajišťující radiační ochranu registranta
 • požadavky na registranta a registraci
 • vymezení sledovaného pásma
 • národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii

 

Obědová pauza (12:15 - 12:45)

 

3.část (cca 12:45 až 14:45)

Zvláštní informace (radiační ochrana se zaměřením na stomatologii/veterinární lékařství):

 1. požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii a při veterinárních aplikacích
 2. odpovědnost za odůvodnění a indikace ve stomatologii
 3. princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků a doprovodu
 4. zkoušky zdroje ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti - rozsah, četnost a způsob provedení)
 5. základní způsoby ochrany před zevním ozářením ve stomatologii
 6. požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření

Opakování, shrnutí a ověření nabytých poznatků + kolektivní vyhodnocení

Závěr

Dotazy, předání certifikátů účastníkům


Registrace

Na probíhající a nebo již přoběhlou akci není možné se registrovat.


Zpět na přehled akcí